533 444 555 info@pomorska.com.pl

Zgodnie z artykułem 33a ustawy o podatku VAT:

…podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

A po polsku oznacza to…

Przez wiele lat krajowi przedsiębiorcy decydowali się na przeprowadzeni procedury odprawy celnej nie w Polsce ale zagranicą, najczęściej wybierając port w Hamburgu.  Odprawa fiskalna w tym niemieckim porcie umożliwiała odroczenie płatności podatku VAT. Zamiast płacić go do razu, jak wymagane było to w przypadku odprawy na terenie Polski, można było rozliczyć VAT w kolejnej deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 33a ustawy z 2008 roku również w naszym kraju jest to możliwe. Początkowo przepisy były w tym zakresie nadal rygorystyczne. Po trzech latach (w 2011 roku) zostały zmienione i zyskują coraz większą popularność.

Jak to działa?

Odprawa celna z odroczonym VATem opisana w artykule 33a ustawy daje przedsiębiorcy importującemu towar zza granicy, możliwość rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7 (jeśli podmiot ma rozliczenie miesięczne) lub w deklaracji VAT-7D (jeśli podmiot rozlicza się w systemie kwartalnym).

Dla przykładu: jeśli firma sprowadzi towar przeznaczony do dalszej sprzedaży na teren Unii Europejskiej na początku stycznia, rozliczenie VATu musi zostać przeprowadzone do 25 lutego tego samego roku. Co daje to przedsiębiorcy? Lepszą płynność finansową. Nie ma konieczności zamrażania pieniędzy (często sporych kwot), ale można nimi swobodnie dysponować.

Gdzie jest haczyk?

Komplikacje zaczynają się, gdy przedsiębiorca powierza procedury związane z formalnościami odprawowymi agencji celnej. Jak pokazuje doświadczenie, nie każda agencja ma prawo stosować się do nowych ustaleń. Zdarza się, że nawet jeśli takie prawo posiada – może odmówić importerowi odprawy celnej z ich użyciem. Kiedy tak się dzieje?

Przepisy mówią, że w przypadku gdy przedsiębiorca (importer) w wyznaczonym terminie nie rozliczy należnego VATu, obowiązek ten spada na agencję celną reprezentującą jego interesy. A tutaj jak wiadomo – sytuacja wygląda różnie.

Jeśli przedsiębiorca jest rzetelny i wypłacalny, agencje zazwyczaj stosują się do zapisów art. 33a ustawy. Gorzej, jeśli agencja ma obawy co do wypłacalności swojego klienta lub zawiodła się już wcześniej na jego wypłacalności. W takich przypadkach agencje decydują się raczej na odprawę w trybie standardowym.

Jak to zrobić?

Jeśli firma zdecyduje się na odroczenie w rozliczaniu VAT,  należy się odpowiednio wcześniej przygotować. Wszystkie formalności i dokumenty należy dokonać w miesiącu, który poprzedza planowaną przez przedsiębiorcę odprawę celną.  

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca planuje odprawić zakupiony towar w lutym, należy odpowiednio wcześniej czyli do końca stycznia (miesiąca poprzedzającego) pisemnie powiadomić naczelnika Urzędu Celnego oraz naczelnika Urzędu Skarbowego o:

  • zamiarze rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
  • rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej

Procedura uproszczona wymaga również dokumentów potwierdzających wypłacalność i wiarygodność firmy czy przedsiębiorcy. Są to zaświadczenia potwierdzające niezaleganie z:

  • opłacaniem podatków – wystawia je Urząd Skarbowy
  • opłacaniem ceł i akcyz – wystawia Izba Celna
  • opłaceniem składkę – wystawia Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • potwierdzenie rejestracji jako czynnego płatnika VAT – wystawia Urząd Skarbowy

Jeśli przedsiębiorca korzysta z odprawy uproszczonej, jest zobowiązany aktualizować powyższe dokumenty co 6 miesięcy.

Procedura upoważniająca,  dokładnie umożliwiająca stosowanie odprawy uproszczonej, w praktyce wymaga skrupulatnego przygotowania, co może odstraszyć. Jednak jest to warte poświecenia nie tylko w przypadku wielkich firma

W przypadku gdy w procedurze sprowadzanie towaru przedsiębiorcę reprezentuje pośrednik czyli agencja celna, uprawnienie do rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego składane jest zgłoszenie celne

Czy warto?

Oczywiście, warto. Dla płynności finansowej i braku konieczności zamrażania funduszy. Jednak płynność finansowa to nie wszystko. Stosowanie procedury uproszczonej oznacza znaczne uproszczenie formalności celnych, skrócenie czasu obsługi, a przede wszystkim oszczędność finansową. To ostatnie wynika z uniknięcia, a dokładnie brak konieczności przedstawienia towaru w Urzędzie Celnym.

Ładunek może być przechowywany w miejscu wyznaczonym i zatwierdzonym przez organ celny – w wielu przypadkach jest to skład na terenie agencji celnej. Warto tez pamiętać, że w przypadku procedury uproszczonej, z urzędem celnym komunikacja odbywa się za pomocą programu informatycznego, który tez zazwyczaj agencje posiadają.

Jakie jeszcze korzyści ponosimy decydując się na rozliczenie podatku VAT importowego w deklaracji miesięcznej czy kwartalnej. Poza wcześniej wymienionymi, to jeszcze możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów.